Hé lộ lịch sử trăm năm của Trường Mỹ thuật Đông Dương

                                         Cuốn sách “Nghệ thuật hiện đại Đông Dương”. (Ảnh: Phan Thạch)
                                                                         Cuốn sách “Nghệ thuật hiện đại Đông Dương”. (Ảnh: Phan Thạch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *