Hội Mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 51 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39432194
Fax: 024.39439424
Email: hoimythuatvietnam@vnn.vn
website: http://www.vietnamfineart.com.vn